Duke u hapur...

Kjo është një shfletosje e përgatitur me HTML5

Fjalaime.ch

Shfrytëzo në tastierë.

FjalaIme është faqe edukative-studimore që mbanë të drejtën e të gjitha artikujve në këtë hapësirë. Kopjimi, referencimi dhe përdorimi i tyre për nevoja të ndryshme është i rregulluar sipas rregullores së faqes. Për diskutime shtesë na kontaktoni. Kontakt: info(@)fjalaime(.)ch Skender Mustafi | Mirmbajtës dhe përgjegjës i projektit dhe hapsirës. Copyright © 2014. Fjalaime.ch të gjitha të drejtat e rezervuara.
Ndihmë rreth shfletimit!
 • Në tastierë
 • dhe për të hapur faqet
 • Ctrl dhe + ose - për të rritur/zvogëluar faqen
 • N të lexuar shënimet e autorit.
 • 3 shfletosje në 3D.
 • 0 ndihmë.

Fjalaime.CH

Na vizitoni!

*Në kodin e kësaj flete mund të shihni se karakteristikat e përmbajtjes së çdo flete mund të përcaktohen varësisht nga nevoja e përshtatjes së fletës, përkundër përcaktimit të karakteristikave kryesore në CSS dokumente. Kuptohet, edhe këtë kod mund të e vendosni në CSS dokument të caktuar.U sugjeroj që mundësisht CSS kodin në CSS skeda të e vendosni, kështu do ta keni dokumentin më të pastë dhe ndodh që ai kod tu nevojitet për fleta tjera e nuk keni nevojë të e kopjoni.
Radhitja e viteve dhe ngjyrat e kutive
 • 1991 prapavija
 • 1996 prapavija 1 + prapavija 2
 • 1998 prapavija 1 + prapavija
Paraqitja e elementeve një nga një
Elementet: 1 + 2 + 3
Ose paraqitja e fotografive një nga një
Ose foto: + +

Kapitujt

Kapitulli I

Nëntitulli i kapitullit

Fjalaime
Këtu sipër vendosni ikona që të paraqiten tek lista e kapitujve që ishte në faletën paraprake.
Kutiza në titull

Vendosja e kodit

		 vendosja e kodit në një përmbajtës
		 trashja e kodit
		 

Pjesa tjetër e tekstit

Kutiza në titull

Disa pjesë kodi

<html manifest="cache.appcache">
kod.kod.kod 
				...
				...
			
tekst ...
kod
					kod
						kod
							...
			

Kapitulli 2

Nëntitulli i kapitullit 2

Integrimi i hartës

Ju mund të integroni hartë/harta me madhësi sipas dëshirës në fletët tuaja.

Tekst 1

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Tekst 2

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Tekst normal

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Kapitulli 3

Nëntitulli i kapitullit 3

Fjalaime

Tekste në korniza

 1. Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj
 2. Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj
 3. Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj
Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...

Tekst në korniza

Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu... Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu... Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...Shkruani tekstin tuaj këtu...

Integrimi i pullës për detektim të zërit

Me të shtypur të pullës ju mund të flisni dhe nëse fjalët tuaja kouptohen nga kompjuteri ato do të paraqiten si tekst tek fusha.

Ky HTML5 element nuk mbështetet nga shfletuesi juaj.
Hapeni këtë faqe përmes Google Chrome.

Kapitulli 4

Nëntitulli i kapitullit

Fjalaime

Vendosja e fotove në fletë

Titulli
Titulli

Titulli
Titulli

Integrimi i Audio dhe Video materialeve

Inegroni video/audio materialin brenda kornizës

Tekst në dy kolona

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës.

Pjesë transformuese

Përmbajtja....